Sertifikatai

Išdavimo data: 

Sąrašas skelbiamas kursams pasibaigus, iki sertifikatų išdavimo dienos.

Vėliau jis pašalinamas iš tinklalapio.0

Krepšelis