UAB steigimas

 vykdomas pateikus šiuos dokumentus:

 

 • Steigiamos Įmonės, UAB pavadinimą. Pildoma JAR 5 forma įmonės pavadinimui ir pateikiama Juridinių Asmenų Registrui;

 • Steigiamos įmonės Įstatinio kapitalo dydis (ne mažiau kaip – 2500 €);

 • Steigėjų: vardai, pavardės, asmens kodai (asmens dokumentų kopijos), deklaruotų gyvenamųjų vietų adresai;

 • Kiek kuris steigėjas įsigyja akcijų;

 • Vadovo pavadinimas (direktorius, generalinis direktorius, prezidentas) vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas;

 • Atlyginimo dydis;

 • Kokia veikla užsiims įsteigta įmonė;

 • Steigiamos įmonės buveinės adresą. (Buveinės adresą galime suteikti).

Jeigu patalpų savininkas yra fizinis asmuo, reikalinga:

 • Pažymėjimo kopija, APIE NEKILNOJAMOJO DAIKTO IR DAIKTINIŲ TEISIŲ Į JĮ ĮREGISTRAVIMĄ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE.

 • Patalpų savininko ir jo sutuoktinio vardai, pavardės jų gyvenamosios vietos adresas (-ai), asmens kodai. (Reikia pateikti notarui tvirtinant sutikimą įregistruoti įmonę šiuo adresu).

Jeigu patalpų savininkas juridinis asmuo, reikalinga:

 • Pažymėjimo kopija, APIE NEKILNOJAMOJO DAIKTO IR DAIKTINIŲ TEISIŲ Į JĮ ĮREGISTRAVIMĄ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE. Notarui pateikiama juridinio asmens vadovo pasirašytas ir antspaudu patvirtintas sutikimas.

Steigiamos įmonės steigimo eiga

 • Pildoma JAR-5 forma įmonės pavadinimui ir pateikiama Juridinių Asmenų Registrui

 • Pateikus Juridinių Asmenų Registrui ir per parą , sumokėjus – 16,22 €, išduodama Juridinių Asmenų Registro Pažyma apie laikiną pavadinimo įtraukimą;

 • Ruošiama steigimo aktas arba steigimo sutartis;

 • Su steigimo aktu arba steigimo sutartimi įmonės vardu atidaroma kaupiamoji sąskaita banke ir apie tai bankas išduoda pažymą.

Ruošiami kiti dokumentai:

 • Įstatai, pildomos JAR formos: JAR-1, JAR-VO-V, JAR-T, JAR-AF ir kiti reikalingi dokumentai;

 • Visi steigiamos įmonės paruošti dokumentai, dalyvaujant paskirtam vadovui, pateikiami patikrinti notarui. Notaras patikrines visus pateiktus dokumentus ir nustatęs, kad dokumentai atitinka LR įstatymus, deda tvirtinamąjį įrašą;

 • Patvirtinti dokumentai teikiami Juridinių Asmenų Registrui registruoti

 • Gavus prieigos raktą atspausdinamas elektroninis sertifikuotas registro išrašas (ESI) ir pagaminamas antspaudas.

.

0

Krepšelis