IĮ steigimas

vykdomas pateikus šiuos dokumentus ir duomenis:

 • Įmonės, pavadinimą. Pildoma JAR 5 forma įmonės pavadinimui ir pateikiama Juridinių Asmenų Registrui;

 • Savininko: vardas, pavardė, asmens kodas (asmens dokumento kopija), deklaruota gyvenamoji vieta;

 • Jeigu samdomas Vadovas, Vadovo: vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas;

 • Vadovo atlyginimo dydis;

 • Kokia veikla užsiims steigiama įmonė;

 • Steigiamos įmonės buveinės adresą;

Jeigu patalpų savininkas yra fizinis asmuo, reikalinga:

 • Pažymėjimo kopija, APIE NEKILNOJAMOJO DAIKTO IR DAIKTINIŲ TEISIŲ Į JĮ ĮREGISTRAVIMĄ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE;

 • Patalpų savininko ir jo sutuoktinio vardai, pavardės jų deklaruotos gyvenamosios vietos adresai, asmens kodai. (Reikia pateikti notarui tvirtinant sutikimą įregistruoti nurodytu adresu įmonę);

Jeigu patalpų savininkas juridinis asmuo, reikalinga:

 • Pažymėjimo kopija, APIE NEKILNOJAMOJO DAIKTO IR DAIKTINIŲ TEISIŲ Į JĮ ĮREGISTRAVIMĄ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE;

 • Notarui pateikiama juridinio asmens vadovo pasirašytas ir antspaudu patvirtintas sutikimas;

IĮ steigimas ir įmonės steigimo eiga

 • Pildoma JAR 5 forma įmonės pavadinimui ir pateikiama Juridinių Asmenų Registrui;

 • Pateikus Juridinių Asmenų Registrui ir per 1 parą, sumokėjus nustatytą mokestį, išduodama Juridinių Asmenų Registro Pažyma apie laikiną pavadinimo įtraukimą;

 • Patvirtinti dokumentai teikiami Juridinių Asmenų Registrui registruoti.

 • Gavus prieigos raktą atspausdinamas elektroninis sertifikuotas registro išrašas (ESI) ir pagaminamas antspaudas.

 • Ruošiami dokumentai:

 • Sprendimas, nuostatai, pildomos JAR formos: JAR-1, JAR-VO-V, JAR-T, JAR-S ir kiti reikalingi dokumentai.

 • Visi paruošti dokumentai, dalyvaujant savininkui ir paskirtam direktoriui (jeigu direktorius ir savininkas ne tas pats asmuo), pateikiami patikrinti notarui. Notaras patikrines visus pateiktus dokumentus ir nustatęs, kad dokumentai atitinka LR įstatymus, deda tvirtinamąjį įrašą.

0

Krepšelis