Buhalterinės apskaitos paslaugos
Teikdami buhalterinės apskaitos paslaugas mes (sutartimi) įsipareigojame Klientui tvarkyti buhalterinę apskaitą, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Mūsų teikiamos buhalterinės apskaitos paslaugos paremtos betarpišku bendradarbiavimu, todėl Klientas nuolatos bendrauja su tuo pačiu mūsų bendrovės atstovu ir bet kada gali gauti jam reikalingą informaciją.

  • Įsipareigojame saugoti įmonės komercines paslaptis ir be Kliento leidimo neperduoti tretiems asmenims informacijos, kurią gauname atlikdami sutartyje sutartas paslaugas, išskyrus atvejus, kai tokia informacija pagal įstatymus turi būti pateikta valstybinėms institucijoms.

  • Remdamiesi pateiktais dokumentais, kiekvieną mėnesį apskaičiuojame įmokas ir mokesčius valstybės biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai. Taip pat apskaičiuojame ir kitus priklausančius mokėti mokesčius ir įmokas, pranešame klientui apie mokėtinų mokesčių sumas.

  • Atsakome už buhalterinių įrašų teisingumą ir finansinės atskaitomybės pateikimą laiku apskričių mokesčių inspekcijoms, finansinių ataskaitų patekimą Sodrai ir kitoms institucijoms.

  • Apmokame baudas, jei jos skirtos mums suklydus, sudarant finansinę atskaitomybę.

  • Pilnai atstovaujame savo Klientus. Bet koks bendravimas su Valstybine mokesčių inspekcija, Socialinio draudimo fondo valdyba, kitomis institucijomis baigiasi ties mumis. Kliento bendravimas su kontroliuojančiomis institucijomis minimalus. Netgi mokesčių patikrinimai dažniausiai vyksta mūsų biure ir Klientai gali netrukdomai tęsti savo darbą.

  • Klientams stengiamės suteikti kuo išsamesnę ir naujausią informaciją rūpimais buhalterinės apskaitos ir mokesčių klausimais.

  • Sudarome ilgalaikes sutartis įvairiems įmonės veikloje reikalingiems dokumentams rengti.

0

Krepšelis