E-parduotuvės

 Naudojimosi TaisyklėsBendrosios nuostatos

Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau - Taisyklės) yra šalims privalomas teisinis dokumetas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu-pardavimu internetinėje parduotuvėje ltu-finansai.com susijusios nuostatos.
Pirkėjas privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis bei sutikti su jomis
(pažymėjus varnelę prie teiginio "Aš sutinku su taisyklėmis").
Jei Pirkėjas nesutinka su šiomis taisyklėmis, tokiu atveju negalimas pirkimo-pardavimo sandoris internetinėje parduotuvėje.
I.Rinkevičienės IĮ yra tiesioginis visų prekių ir paslaugų, parduodamų internetinėje parduotuvėje Pardavėjas.
Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.
Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjai bus informuojami ltu-finansai.com internetinėje svetainėje.
Internetinė parduotuvė ltu-finansai.com vykdo prekybą Lietuvoje.


Pirkti šioje internetinėje parduotuvėje turi teisę

Veiksnūs fiziniai asmenys;
Nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
Taip pat visų aukščiau išvardintų asmenų įgalioti atstovai;
Juridiniai asmenys.

Pirkėjas, sutikdamas su ltu-finansai.com Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes ir paslaugas šioje internetinėje parduotuvėje.


Asmens duomenų apsauga

Pildant užsakymo formą ltu-finansai.com internetinėje parduotuvėje Pirkėjai privalo pateikti teisingą informaciją bei būtinai užpildyti papildomą informaciją pažymėtą žvaigždutėmis. Pirkėjas atsakingas už teisingų duomenų pateikimą.
Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama internetinėje parduotuvėje ltu-finansai.com, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika. Asmens duomenys neatskleidžiami jokioms trečioms šalims, išskyrus LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu buvo įvykdyta nusikalstama veika, susijusi su konkrečiu Pirkėju ir tie duomenys reikalingi teisėsaugos pareigūnams.


Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas išsirinkęs perkamą (-mas) prekę (-es) ar paslaugą ir pateikęs užsakymo formą el.paštu apmoka gautą avansinio mokėjimo sąskaitą faktūrą.
Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.


Pirkėjo teisės

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ir paslaugas ltu-finansai.com internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos su ltu-finansai.com internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (el.paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę) ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos.
Pirkėjo teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties įgyvendinama vadovaujantis Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr.258 patvirtintomis "Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".
Taisyklių numatyta pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise Pirkėjas gali pasinaudoti:
1) Pirkėjo pageidavimu be jokios svarbios priežasties, arba netikus prekės dydžiui, spalvai ir pan., tokiu atveju, jei prekė nebuvo sugadinta, arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama (nenuplėštos originalios etiketės ir žymėjimai)
2) Jeigu prekė (-ės) buvo brokuotos ar sugadintos transportuojant jas iki Pirkėjo.


Pirkėjo įsipareigojimai

Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
Pirkėjas, naudodamasis ltu-finansai.com internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti LR įstatymų bei teisės aktų.
Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pateikimą ltu-finansai.com internetinėje parduotuvėje.


Pardavėjo teisės

Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui, ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve. Bet kokie bandymai pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui yra tiriami ir esant reikalui perduodami teisėsaugos institucijoms.
Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.


Pardavėjo įsipareigojimai

Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetine parduotuve ltu-finansai.com teikiamomis paslaugomis.
Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus, kai įvykdoma nusikalstama veika, susijusi su Pirkėju ir šie duomenys yra reikalingi teisėsaugos institucijoms.
Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu. Už duomenų pateikimo teisingumą atsako Pirkėjas.
Pardavėjas, dėl tam tikrų aplinkybių, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.


Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

El.prekių kataloge nurodytos mažmeninės kainos Eurais su PVM.
Privatūs asmenys prekes apmoka prisijungę prie elektroninės bankininkystės sistemos.
Pastovūs įmonės klientai, pasirašę bendradarbiavimo sutartį, apmoka šioje sutartyje nustatytais terminais, prisijungę prie elektroninės bankininkystės sistemos.


Prekių pristatymas

Prekės pristatomos Lietuvos teritorijoje. Pirkėjas užsakymo vykdymo metu pats pasirenka jam priimtiniausią pristatymo būdą, nuo kurio priklauso pristatymo kaina bei laikas. Tikslus pristatymo laikas priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo ir užsakytų prekių.
Prekių pristatymas nemokamas, jeigu Pirkėjo prekių suma už pirkinius ne mažesnė nei 45,00 Eur.

Pristatymas per kurjerio tarnybą:
užsakant prekes pirmadienį-penktadienį iki 17 val, į nurodytą adresą prekės pristatomos per 1-2 darbo dienas.Jeigu prekių suma mažesnė nei 45 Eur, pristatymo kaina 3 Eur.

Pristatymas į Lietuvos pašto skyrių:
Prekės pristatomos į pagal nurodytą adresą priklausantį pašto skyrių per 5 darbo dienas. Pašto dėžutėje paliekamas pranešimas, su juo ir asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu galite atsiimti siuntą pašto skyriuje. Jei prekių suma mažesnė nei 45 Eur, pristatymo kaina 2 Eur.

Pirkėjas užsakydamas prekes įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.
Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
Pirkėjas supranta ir sutinka, kad išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo rekomendacinių terminų pažeidimą, taip pat jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje faktūroje (važtaraštyje) arba kitame siuntos perdavimo-priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo-priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui,surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą.
Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, atsiradusių transportuojant prekę (-es), kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.
Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, atsisako pirkimo-pardavimo sutarties (jeigu prekė nėra brokuota ar sugadinta transportavimo metu), jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas.


Prekių kokybės garantija

Kiekvienos ltu-finansai.com parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme.
Visoms prekėms suteikiama garantija tokios trukmės, kokią suteikia gamintojai.
Gamintojo garantiją turinčios prekės parduodamos išrašius garantinį taloną, kuriame yra informacija apie garantijos sąlygas. Informacija apie garantinį aptarnavimą suteikiama Pardavėjo kontaktiniais telefonų numeriais.
Pirkėjas supranta, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali nevisiškai atitikti realų prekių dydį, formas ir spalvas dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių, todėl Pardavėjas už tai neatsako.


Prekių grąžinimas

Jeigu prekė Pirkėjui nepatiko, jis gali ją pakeisti kita per 14 dienų nuo įsigijimo datos.
Pirkėjas turi teisę gražinti Pardavėjui kokybiškas, neišpakuotas, nepakitusios prekinės išvaizdos ir nepakitusių savybių Prekes. Kartu turi būti pateikiami visi prekės pirkimo dokumentai.
Grąžinant prekes minėtu pagrindu Pirkėjas taip pat sumoka Pardavėjui 3 Eur Prekių grąžinimo administravimo mokestį už kiekvieną grąžinamos prekės vienetą pagal Pardavėjo pateiktą sąskaitą.
Nepriimamos ir nekeičiamos prekės, kurių panaudojimo ir/ar sunaudojimo kiekio neįmanoma nustatyti (pvz. rašikliai, rašalas, klijai ir t.t.).
Nekeičiamos ir negrąžinamos kokybiškos prekės, atvežtos ir parduotos pagal specialius užsakymus. Jeigu Pirkėjas yra fizinis asmuo, Pirkėjas turi teisę raštu pareikšti pretenzijas Pardavėjui dėl jo teisių ir/ar teisėtų interesų pažeidimo.
Pardavėjui visiškai ar iš dalies netenkinus Pirkėjo pretenzijoje nustatytų reikalavimų, Pirkėjas turi teisę kreiptis į valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą:

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Juridinio asmens kodas 188770044
Vilniaus g.25, 01402 Vilnius
http://www.vvtat.lt

Jeigu Pirkėjas yra juridinis asmuo, jis turi teisę pareikšti pretenzijas dėl prekių paslėptų trūkumų per 5 dienas nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos.


Atsakomybė

Pirkėjas yra vsiškai atsakingas už registracijos formose, esančiose ltu-finansai.com internetinėje parduotuvėje, pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.


Apsikeitimas informacija

Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje "Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.Baigiamosios nuostatos

Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė. Jeigu Pirkėjas nesutinka su šiomis taisyklėmis, jis negali naudotis ltu-finansai.com internetinės parduotuvės paslaugomis.0

Krepšelis